Con chạy điện Fujifa

Con chạy điện Fujifa là thiết bị dùng để lắp trên thanh dầm với tác dụng di chuyển theo hành trình đã được định sẵn. Qua đó tời điện được gá lắp cũng sẽ di chuyển theo giúp di chuyển vật dễ dàng đến nơi mong muốn. Việc sử dụng con chạy kết hợp với tời điện hay palang sẽ giúp di chuyển vật, nâng vật dễ dàng hơn, công việc sẽ trở nên đơn...
Xem thêm >>
Top