Thông tin về tác giả: Nguyễn Hoài

Hoài Nguyễn - Tốt nghiệp cử nhân khoa văn học Khoa Văn học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Là một người có nhiều năm kinh nghiệm về viết bài đánh giá chuyên sâu về các sản phẩm, thiết bị điện cơ cho các siêu thị lớn.
Top